Tên miền

Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam Đăng ký năm đầu Phí duy trì /năm Transfer
.vn 750.000đ 450.000đ Miễn phí

.com.vn | .net.vn | .biz.vn

650.000đ 350.000đ Miễn phí
.name.vn 80.000đ 50.000đ Miễn phí
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 470.000đ 250.000đ Miễn phí
Tên miền Quốc Tế Đăng ký năm đầu Phí duy trì /năm Transfer
.com 300.000đ 300.000đ Miễn phí
.net 320.000đ 320.000đ Miễn phí
.org 340.000đ 340.000đ Miễn phí
.info 450.000đ 450.000đ Miễn phí
.asia 320.000đ 320.000đ Miễn phí